Durata audio 2:08

Draft

203
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

ȘCOALA ÎN LUME
Cum să construiește un sistem școlar în secolul XXI

de Andreas Schleicher

5. Realizarea reformei în educație

De ce reforma educației este atât de dificilă

După cum am discutat în capitolele anterioare, fără modificări substanțiale, diferența dintre ceea ce oferă sistemele de învățământ și ce cer societățile noastre este probabil să crească în continuare. Există riscul ca educația să devină următoarea noastră industrie siderurgică, iar școlile să fie o relicvă a trecutului. Dar pentru a transforma școala la scară mare, nu trebuie doar o viziune radicală, alternativă, a ceea ce este posibil, ci și strategii inteligente care să ajute la schimbarea educației.

Factorii de decizie se confruntă cu alegeri dificile atunci când evaluează alternativele de politică educațională, acestea trebuie să cântărească impactul potențial al reformei față de costurile economice și politice ale schimbării. Ar trebui să urmărească ceea ce este posibil din punct de vedere tehnic? Ce este posibil din punct de vedere politic și social? Ce poate fi implementat rapid? Ce poate fi implementat în timp?

Vestea bună este că știința noastre despre ceea ce funcționează în educație s-a îmbunătățit mult (vezi Capitolul 3). Este adevărat că digitalizarea a contribuit la creșterea populismului și a societăților „post-adevăr” care pot acționa împotriva elaborării raționale a politicilor educationale. Avem date tot mai bune, dar și noi instrumente statistice și analitice, ceea ce a determinat extinderea masivă a domeniului de aplicare și puterea cercetării sociale pentru a crea un mediu bazat pe dovezi în care să poată fi dezvoltate politicile educaționale. PISA este un bun exemplu în acest sens.

204
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Pe baza primei evaluări din 2000 s-a putut explica aproximativ 30% din variația performanței la nivelul școlilor din țările participante; până în 2015, această cifră a crescut la 85%. Asta înseamnă că majoritatea diferențelor de performanță dintre școli pot fi acum asociate statistic și explicate cu datele pe care PISA le colectează de la elevi, părinți, profesori și directorii de școli.

Cu toate acestea, noile idei sunt la fel de valoroase ca și capacitatea noastră de a acționa asupra acesteia. Realitatea este că multe idei bune se blochează în procesul de implementare a politicilor educaționale. Guvernele sunt sub presiune pentru a furniza servicii de educație mai bune, asigurându-se în același timp că banii cetățenilor sunt cheltuiți în mod înțelept și eficient. Guvernele stabilesc agende de reformă ambițioase și elaborează planuri strategice pentru realizarea lor. Dar, în conversațiile mele cu miniștrii educației din întreaga lume, provocările pe care le invocă cel mai frecvent nu sunt despre proiectarea reformelor, ci despre modul în care reformele pot fi puse în practică cu succes.

Deci, ce împiedică schimbarea în educație și de ce planurile mari esuează? Colegii mei de la OCDE, Gregory Wurzburg, Paulo Santiago și Beatriz Pont, au studiat punerea în aplicare a reformei educației de-a lungul mai multor ani și au dezvoltat idei importante despre modul în care planurile sunt transformate în practică.1

Unul dintre motivele pentru dificultatea reformării educației este pur și simplu amploarea. Școlile, colegiile, universitățile și alte instituții de învățământ au alocate printre cele mai mari bugete publice. Și pentru că toată lumea a participat la educație, [în primul rănd ca elevi], toată lumea are o părere despre asta. Toată lumea susține reforma educației - cu excepția cazurilor în care aceasta ar putea afecta direct proprii copii. Chiar și cei care promovează schimbarea și reforma își revizuiesc adesea părerile atunci când li se reamintește ceea ce presupune schimbarea.

Legile, reglementările, structurile și instituțiile pe care factorii de decizie tind să se concentreze atunci când reformează educația sunt la fel ca vârful vizibil al unui aisberg. Motivul pentru care este atât de greu să miști sistemele de învățământ este faptul că există o parte mult mai mare, invizibilă, sub linia de plutire. Această parte invizibilă este compusă din interesele, credințele, motivațiile și temerile persoanelor implicate. Aici apar coliziuni neașteptate, deoarece această parte tinde să se sustragă atenției publicului. Factorii de decizie au rar succes în reforma educației, cu excepția cazului în care îi ajută pe oameni să recunoască ceea ce trebuie să schimbe și să construiască o înțelegere comună și un consens colectiv pentru schimbare; cu excepția cazului în care resursele se concentrează, creează capacitatea și climatul politic adecvat responsabilități pentru a încuraja inovarea și dezvoltarea, mai degrabă decât continuitatea; cu excepția cazului în care abordează structuri instituționale care sunt adesea construite în jurul intereselor și obiceiurilor educatorilor și administratorilor, mai degrabă decât ale cursantilor [profesorii sunt și ei cursanți].

205
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Pierderea potențială de avantaje sau poziții privilegiate are o importanță deosebită în reforma învățământului, deoarece structura vastă a furnizorilor educaționali, de regulă publici, înseamnă că există interese mari. În consecință, menținerea status quo-ul are mulți adepți - părțile interesate din educație vor pierde privilegii sau influență dacă se fac schimbări. Este dificil să ceri broaștelor să curețe mlaștina. Chiar și reformele mici pot implica realocări masive de resurse și pot atinge viețile a milioane de oameni. Aceasta exclude „reformele secrete” și este necesar un consens politic larg pentru orice reformă propusă. În esență, reforma educației nu se va realiza decât dacă educatorii o pun în aplicare și au controlul ei.

Ministerele educației s-au aflat în fruntea unora dintre cele mai vizibile reforme ale politicilor publice pe probleme legate de îmbunătățirea calității și statutului cadrelor didactice, consolidarea responsabilității, asigurarea in școli de locuri suficiente pentru elevi si profesori, controlul și finanțarea învățământului superior. Factorii de decizie din domeniul educației știu prea bine dificultatea obținerii unei finanțări stabile pentru extinderea învățământului, fie prin realocarea finanțărilor din alte domenii ale cheltuielilor publice, fie prin impunerea unor taxe de școlarizare. Reformele care implică mai multe testări ale elevilor se confruntă deseori cu rezistență din partea profesorilor; reformele educației profesioniste ar putea fi susținute de către părinții care sunt sceptici cu privire la beneficiile promise.

De multe ori există o incertitudine cu privire la cine va beneficia de reforme și în ce măsură. Această incertitudine este mare în educație datorită numărului de persoane implicate, inclusiv elevi, părinți, profesori, angajatori și sindicate. Incertitudinea cu privire la costuri este problematică, deoarece infrastructura de învățământ este mare și implică mai multe schimbări de guvern, fiecare încercând adesea să minimizeze sau să schimbe costurile reformei. Evaluarea costurilor și beneficiilor relative ale reformei în educație este, de asemenea, dificilă din cauza numărului mare de factori implicați care pot influența natura, dimensiunea și distribuția oricăror îmbunătățiri. Investiția poate fi costisitoare pe termen lung, în timp ce pe termen scurt este rar posibil să prezici rezultate clare și identificabile ale noile politici educaționale, mai ales având în vedere intervalele mari de timp dintre implementare și efect.

206
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

În general, profesorii au o imagine bună în societate, chiar și atunci când există o mare nemulțumire cu privire la sistemele de învățământ. De asemenea, profesorii tind să solicite o mai mare încredere a publicului decât politicienii, astfel încât orice rezistență la reformă din partea lor este probabil să fie tolerată. Chiar și atunci când părinții au o părere slabă despre sistemului de învățământ, ei vor vedea în general școala copiilor și profesorii săi în mod pozitiv.

Prin urmare, punerea în aplicare a reformelor este adesea imposibilă fără cooperarea personalului din învățământ. Aceștia pot submina ușor reformele în faza de implementare, în timp ce îi învinovățesc pe factorii de decizie politici că au încercat în primul rând reformele greșite. Iar profesorii din multe țări sunt bine organizați. Dar mulți profesori au suferit din cauza reformelor incoerente care mai degrabă  perturbă decât să îmbunătățească practica educațională, deoarece interesele politice nu sunt în concordanță cu nevoile cursanților și educatorilor. Multe dintre aceste eforturi de reformă nu se bazează pe expertiza și experiența profesorilor înșiși. Deci profesorii știu că cea mai ușoară abordare pentru ei poate fi pur și simplu să amâne încercările de reformă.

Momentul este relevant și pentru reforma învățământului și, în mai multe sensuri. Cel mai semnificativ, există un decalaj substanțial între momentul în care costul inițial al reformei este suportat și momentul în care este evident dacă beneficiile reformei se vor materializa efectiv. În timp ce calendarul complică politica reformei în multe domenii, se pare că are un impact mai mare asupra reformei educației, unde întârzierile implică deseori mulți ani. Este o cale lungă până la implementarea cu succes a reformei; eșecul nu poate fi exclus. Drept urmare, ciclul politic poate avea un impact direct asupra calendarului, a domeniului de aplicare și a conținutului reformei educației. Reforma educației devine o sarcină stresantă atunci când alegerile au loc înainte de realizarea beneficiilor reformei. Factorii de decizie pot pierde alegeri din cauza problemelor educației, dar rareori câștigă alegeri datorită reformei educației. Acesta este și motivul pentru care, în toate țările OCDE, numai aproximativ una din 10 reforme este urmată de încercarea de a evalua impactul acesteia.2

Cea mai grea provocare pentru implementarea politicii educaționale este modul în care gestionăm și guvernăm instituțiile de învățământ. Învățământul public a fost inventat în epoca industrială, când normele predominante erau standardizarea și conformarea, și când era atât eficient cât și eficace, educarea elevilor în loturi și instruirea profesorilor o dată pentru toată viața lor profesională. Programele care stabileau ce ar trebui să învețe elevii au fost puse în vârful piramidei, apoi au fost transpuse în manuale, instruirea profesorilor și medii de învățare, adesea prin mai multe schimbări de guvern, până când au ajuns să fie puse în aplicare de profesori în clasă.

207
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VÂNZARE

Această structură, moștenită de la modelul industrial de muncă, face ca schimbarea să fie un proces foarte lent. Chiar și cele mai agile țări își revizuiesc curriculumul la fiecare șase până la șapte ani. Dar ritmul rapid de schimbare în majoritatea celorlalte domenii face ca răspunsul să fie mult prea lent. Tehnologiile digitale care au revoluționat aproape toate domeniile vieții noastre au intrat surprinzător de lent în sălile de clasă. Chiar și atunci când există încercări de utilizare a noilor tehnologii, se pare că este deseori aliniată la nevoile curriculumului.

Pe scurt, nevoile de schimbare din societățile noastre au depășit cu mult capacitatea structurală a sistemelor noastre de guvernare actuale. Iar când urgența devine foarte urgentă, iar adaptare este lentă, atunci sistemele de învățământ par anchilozate și deconectate. La vârf guvernarea prin structuri administrative nu mai funcționează. Provocarea este să se bazeze pe expertiza a sute de mii de profesori și zeci de mii de lideri școlari și să se înscrie în elaborarea politicilor și practicilor educaționale superioare. Când nu ne vom angaja în conceperea schimbării, acestea vor ajuta foarte rar la punerea în aplicare a reformelor.

Ce trebuie pentru o reformă de succes

Implementarea cu succes a politicii necesită mobilizarea cunoștințelor și experienței cadrelor didactice și a conducătorilor școlii, a persoanelor care pot face legăturile practice între sala de clasă și schimbările care au loc în lumea exterioară. Aceasta este provocarea fundamentală a implementării politicilor educationale de azi.

Există forțe compensatorii puternice care impulsionează schimbarea status quo-ului. La nivel individual, educația joacă un rol din ce în ce mai important în determinarea bunăstării și prosperității individuale; la nivel macro, educația este asociată tot mai puternic cu niveluri mai ridicate de incluziune socială, productivitate și creștere. Apariția societății cunoașterii și tendința ascendentă a cerințelor de calificare nu fac decât să crească importanța educației. Costurile subperformanței și subinvestirii în educație sunt în creștere.

208
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Drept urmare, cercul celor care consideră că sunt direct afectați de rezultatele educației s-a extins, dincolo de părinți și elevi, către angajatori și practic orice persoană care are o participare la bunăstarea socială și economică. Aceste forțe fac ca părțile interesate să devină și mai exigente.

Strategiile pentru a depăși rezistența sistemului la reformele educației sunt similare în anumite privințe cu cele adoptate în alte domenii. Reforma este mai ușor de întreprins în condiții de „criză”, deși sensul „crizei” poate fi oarecum diferit în educație. Șocul implicat este probabil să modifice percepțiile sistemului de învățământ (vezi Capitolul 1), mai degrabă decât un eveniment care afectează brusc capacitatea sa de a funcționa.

„Criza” în educație poate apărea lent, dar continuu, datorită presiunii impuse de schimbările demografice. De exemplu, populația de vârstă școlară în scădere rapidă a obligat guvernele estoniene și portugheze să facă față provocării grele a unificării școlilor rurale. Aceasta tinde să fie una dintre cele mai dificile probleme de reformă, deoarece închiderea unei școli într-un sat înseamnă a scoate foarte mult pentru acel sat. Dar o astfel de mișcare poate deschide, de asemenea, noi oportunități, cum ar fi crearea unei game mai largi de cursuri pentru elevi, consolidarea colaborării profesorilor și a dezvoltării profesionale sau pur și simplu eliberarea de resurse pentru alte investiții în educație. Unii observatori atribuie îmbunătățirea rapidă a rezultatelor educației în zonele rurale ale Portugaliei la schimbarea determinată de aceste reforme. Dar această dinamică nu a evoluat la fel în toate țările. Am văzut multe școli primare pe jumătate goale în Japonia, din cauză scăderii natalității și reducerea multor resurselor. Cu cât sunt mai puțini elevi și profesori care rămân în aceste școli, cu atât devine mai greu să urmărești orice schimbare reală.

În Germania, numărul mic de copii de vârstă școlară au forțat unele landuri (state) pentru a cumula diferite tipuri de școli secundare, Realschule (școli gimnaziale orientate atât către programe profesionale, cât și generale) și Hauptschule (școlile gimnaziale secundare orientate în principal către programe profesionale de bază). Efectul secundar important al acestor schimbări a fost reducerea gradului de urmărire și stratificare în sistemul școlar german și, implicit, o slăbire a impactului pe care mediul social îl are asupra rezultatelor învățării.

În mod similar, perspectiva reducerii numărului de elevi de gimnaziu a obligat guvernul Finlandei, la numai câțiva ani după ce a creat un nou sector politehnic, să lanseze reforme ambițioase pentru a reduce numărul instituțiilor terțiare și să modifice modul în care acestea au fost guvernate și finanțate.

209
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Ca și în alte sectoare, reformele coordonate din diferite părți ale sistemelor de învățământ s-au dovedit a se consolida reciproc. Uneori, oportunitățile reale sunt ascunse în probleme insolubile. Acesta a fost cazul în Scoția, când guvernul, intenționând să inițieze reforme extinse de curriculum, testare și conducere, a început cu o revizuire a sistemului educațional, inducției și plății profesorilor. Succesul reformelor la programa și testarea au fost considerate dependente de reformele anterioare care ar putea avea o influență asupra celor care predau și a modului în care sunt educați.

Dar, având în vedere că sistemele de învățământ implică mai multe schimbări de guvern, punerea în aplicare a „reformei extinse” este adesea dificil de coordonat. Danemarca s-a confruntat cu această problemă atunci când s-a dovedit dificilă sincronizarea reformelor pentru consolidarea testării naționale cu educația profesorilor angajați din municipalități. Entitățile locale și regionale, de multe ori, nu au capacitate pentru punerea în aplicare a politicilor naționale.

Sistemele federale de învățământ, precum cele din Australia, Austria, Belgia, Brazilia, Canada, Germania, Elveția, Regatul Unit și Statele Unite, au o altă dilemă. Deși guvernul federal din Statele Unite, de exemplu, poate cere statelor să stabilească standarde de calitate ca o condiție pentru a primi bani federali pentru educație, nu poate impune aceste standarde. În 2009, oficialii școlii de stat și guvernanții din Statele Unite au convenit asupra principiului stabilirii unor standarde naționale, comune pentru disciplinele de bază3, dar în 2015, aceste standarde erau încă insuficient implementate pentru a schimba practica profesorilor la nivelul clasei.

Germania a avut mai mult succes în implementarea standardelor naționale4, deși are și un guvern federal. Rezultatele nesatisfăcătoare ale evaluării PISA 2000 au creat presiuni uriașe asupra factorilor de decizie pentru a stabili standarde școlare mai riguroase și mai coerente în toate landurile și pentru a trece de la programele tradiționale bazate pe conținut către învățarea bazată pe competențe. La insistențele constante ale autorităților federale și a unui public din ce în ce mai hotărât, landurile au convenit și implementat progresiv astfel de standarde.

De ce reformele au avut mai mult succes în Germania decât în ​​Statele Unite Statele? În primul rând, Germania și-a alocat timp pentru a angaja o gamă largă de părți interesate în elaborarea, încercarea și implementarea standardelor. În al doilea rând, împreună cu standardele, landurile au dezvoltat o serie de resurse pentru a le implementa în săli de clasă, inclusiv ghiduri pentru proiectarea instructivă, planurile de lecție și pedagogia necesară. Capacitatea de implementare a standardelor a fost dezvoltată la toate nivelurile sistemului de învățământ.

210
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Spre deosebire de Statele Unite, statele germane au acordat, de asemenea, o primă pentru îmbunătățirea funcției acestor standarde, mai degrabă decât responsabilizarea. În timp ce testele naționale au fost introduse, acestea s-au bazat pe eșantioane de școli; acest lucru a evitat comparațiile dintre școlile individuale. Implicit, cerințele imediate la nivelul profesorilor în implementarea noilor standarde au fost menținute în mod intenționat scăzute, în timp ce cerințele pentru factorii de decizie responsabili de performanța la nivel de stat a fost ridicată. În plus, profesorilor, școlilor și comunităților li s-a oferit o serie de metode prin care puteau monitoriza progresele la nivel local.

Nu numai că este dificil să coordonezi dezvoltarea politicilor educaționale pe toate nivelurile de guvernare, dar este greu de aliniat perspectivele diferitelor departamente guvernamentale. Dar, dacă educația va fi dezvoltată pe tot parcursul vieți, atunci trebuie implicate o gamă largă de domenii politice, inclusiv educația, familia, ocuparea forței de muncă, dezvoltarea industrială și economică, migrația și integrarea, bunăstarea socială și finanțele publice. O abordare coordonată a politicilor de educație permite factorilor de decizie să identifice compromisurile politice, cum ar fi între imigrație și integrarea pieței muncii sau între cheltuielile cu educația timpurie sau investițiile în programe de asistență sociala.

Crearea de legături între diferite domenii de politică educațională este, de asemenea, importantă pentru a asigura eficiența și a evita duplicarea eforturilor. Dar o abordare a întregului program guvernamental în materie de educație nu este ușor de realizat. Ministerele educației se vor concentra în mod natural pe construirea bazelor puternice ale educației pe tot parcursul vieții, cu accentul pus pe transferul de cunoștințe, abilități și valori. În schimb, ministerele pentru ocuparea forței de muncă sunt preocupate în principal de angajarea lucrătorilor șomeri prin formare specifică pentru muncă pe termen scurt. Ministerele economiei ar putea fi mai interesate de competențele necesare pentru asigurarea competitivității pe termen lung.

Aceste interese concurente au fost evidente în Portugalia, unde guvernul s-a luptat să consolideze două sisteme paralele de educație profesională și formare profesională, unul condus de Ministerul Educației, bazat pe școală și axat pe abilități de bază, celălalt condus de Ministerul muncii, care s-a concentrat pe învățarea bazată pe muncă. OECD a fost chemată să ajute Portugalia să dezvolte o strategie națională coerentă de competențe.5

211
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Am găsit multă bunăvoință în rândul diferitelor ministere pentru a lucra împreună, dar a fost nevoie de timp pentru a stabili un limbaj și un cadru comun care să se concentreze pe ceea ce ar trebui să învețe tinerii, mai degrabă decât pe modul în care acea învățare ar trebui să fie oferită și cine ar trebui să o ofere.

Mai general, am găsit mai multe aspecte deosebit de importante la implementarea reformei:

■ Factorii de politici trebuie să construiască un consens larg cu privire la obiectivele reformei educației și să angajeze părțile interesate, în special profesorii, în formularea și implementarea răspunsurilor politicii. Presiunile externe pot fi utilizate pentru a construi un mediu adecvat pentru schimbări. Toți actorii politici și părțile interesate trebuie să aibă așteptări realiste cu privire la ritmul și natura reformelor.

Dezvoltarea capacității. Eforturile de a depăși rezistența la reformă vor fi pierdute dacă administrațiile din învățământ nu au cunoștințe de ultimă generație, cunoștințe profesionale și aranjamente instituționale adecvate pentru noile sarcini și responsabilități implicate de reformă. Reforma de succes ar putea necesita investiții semnificative în dezvoltarea personalului sau reforme de grupare pentru consolidarea capacității în instituțiile conexe. Aceasta înseamnă, de asemenea, că reforma trebuie să fie susținută de o finanțare durabilă.

Guvernarea potrivită la locul potrivit. Sistemele de învățământ se extind de la școlile locale la ministerele naționale. Responsabilitățile instituțiilor și diferitelor niveluri de guvernare diferă de la o țară la alta, la fel ca importanța relativă și independența furnizorilor privați. Reformele trebuie să țină seama de responsabilitățile respective ale diferitor actori. Unele reforme pot fi posibile numai dacă responsabilitățile sunt bine aliniate sau realocate. Straturile administrațiilor regionale pot fi bune pentru identificarea nevoilor locale, dar s-ar putea să nu fie punctul de vedere adecvat din care să monitorizeze progresul către obiectivele generale. De asemenea, s-ar putea să aibă o capacitate științifică, tehnică și de infrastructură insuficientă pentru a proiecta și implementa politici de educație care sunt în concordanță cu obiectivele naționale.

212
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Utilizarea datelor de măsurarea performanței. Deoarece obținerea, gestionarea și accesarea informațiilor au devenit mai ușoare și mai ieftine, sistemele de învățământ pot valorifica colectarea de date mai bune și mai relevante pentru a urmări performanțele individuale și instituționale, la nivel local, național și internațional. Datele obținute din sondajele și inspectoratele naționale, precum și datele comparative și evaluările pot fi utilizate pentru a cataliza schimbările și pentru a ghida elaborarea de politici educaționale. Aceste dovezi sunt cele mai utile atunci când sunt transmise instituțiilor, împreună cu informații și instrumente despre cum se pot utiliza informațiile.

■ Trebuie să se treacă de la inițiativele de reformă inițiale către construirea de sisteme de autoreglare, cu feedback la toate nivelurile, instrumente de corectie și consolidare a capacităților de a oferi rezultate mai bune. Investițiile în abilitățile de gestionare a schimbărilor sunt esențiale. Profesorii au nevoie de asigurare că li se vor oferi instrumentele pentru a se adapta. Trebuie recunoscută și motivația lor de a îmbunătăți performanțele elevilor.

■ Abordările la nivelul „întregului guvern” pot include educația prin reforme mai cuprinzătoare.

Merită să privim mai detaliat aceste aspecte.

Diferite variante ale abordării „corecte”

Diversitatea punctelor de vedere privind reforma educației face dificilă elaborarea de politici, în special în condițiile în care factorii de decizie reprezintă adesea unul dintre grupurile de actori: autoritățile guvernamentale. De exemplu, în alegerea metodelor de evaluare a profesorilor, există o dezbatere deosebit de controversată cu privire la meritele relative ale evaluărilor sumative (evaluarea performanței) și formative (oferind feedback continuu pentru îmbunătățire).

213
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Pe de o parte, factorii de decizie și părinții tind să aprecieze asigurarea calității și responsabilitatea. Ele indică faptul că școlile sunt instituții publice, susținute de banii contribuabililor și că publicul are un interes legitim pentru calitatea predării. Evaluarea cadrelor didactice oferă o modalitate prin care directorii școlilor răsplătesc excelența și angajamentul, iar publicul, legiuitorii lor, consiliile locale de învățământ și administratorii cu mijloacele de a monitoriza și asigura calitatea învățăturii. Dar profesorii și organizațiile lor resping adesea evaluările sumative ca instrumente de control; favorizează abordări mai formative.

Există însă și multe exemple în care opiniile divergente au fost reconciliate cu succes. Republica Cehă, de exemplu, a început să dezvolte o secțiune standardizată a examenului de licență în 1997, dar secțiunea a fost introdusă abia 14 ani mai târziu, în 2011. În timpul perioadei de schimbare, au fost dezvoltate mai multe modele, au fost implementate versiuni pilot și caracteristicile fundamentale au fost modificate de mai multe ori. Reformele au fost aprins dezbătute, în special în rândul partidelor politice din țară, ceea ce nu a putut ajunge la un consens cu privire la abordarea examinării.6

Stabilirea direcției

O altă prioritate este comunicarea clară a unei viziuni pe termen lung a ceea ce trebuie realizat pentru elevi. Indivizii și grupurile sunt mai susceptibile să accepte schimbări care nu sunt neapărat în interesul lor, dacă ei și societatea în general înțeleg motivele acestor schimbări și pot vedea rolul pe care ar trebui să-l joace în cadrul strategiei generale. Pentru a realiza acest lucru, baza de dovezi a diagnosticului de politică de bază, constatările cercetărilor privind opțiunile alternative de politică și impactul lor probabil și informațiile despre costurile reformei versus inacțiunea ar trebui difuzate pe scară largă într-un limbaj accesibil tuturor.

De exemplu, pentru a convinge profesorii de necesitatea reformării testelor standardizate ale elevilor, este esențial ca profesorii să înțeleagă și să sprijine obiectivele mai largi ale evaluării și standardele și cadrele care stau la baza evaluării. Stabilirea unor obiective și standarde clare, comunicarea acestora către profesori, atenuează comportamentele precum „predarea la comandă”, deoarece profesorii au o percepție mai clară a rezultatelor pe care ar trebui să le încerce să le atingă elevii.

214
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Rezistența la reformă se datorează adesea informațiilor incomplete despre natura schimbărilor de politici propuse, impactul acestora sau dacă părțile implicate sunt sau nu - inclusiv publicul larg - va fi mai bun sau mai rău. Opoziția la schimbare poate semnala, de asemenea, că publicul nu a fost suficient informat sau pregătit pentru reformă; poate indica, de asemenea, o lipsă de acceptare socială a inovațiilor în materie de politici. Acest lucru evidențiază importanța punerii la dispoziție a elementelor de bază pentru a convinge educatorii și societatea în general. Aceasta implică creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul în care au fost luate decizii dificile, sporirea dezbaterii naționale și schimbul de dovezi cu privire la impactul diferitelor alternative politice. Acesta este modul de a construi un consens solid.

Construirea unui consens

Există multe dovezi despre importanța consensului dacă reformele politice în educație vor avea succes. În același timp, având în vedere diversitatea părților interesate din educație, consensul ar putea da printr-un acord la cel mai scăzut numitor comun; dar acest lucru poate fi insuficient pentru a conduce la o îmbunătățire reală. Prin urmare, conducerea strategică se află în centrul unei reforme pentru o educație de succes (vezi și Capitolul 6).

Consensul poate fi promovat prin consultări și feedback care să permită luarea în considerare a preocupărilor și, prin urmare, să reducă probabilitatea unei opoziții puternice a unor grupuri de părți interesate. Implicarea periodică a părților interesate în elaborarea politicilor ajută la crearea capacității și a ideilor partajate în timp. Implicarea părților interesate în dezvoltarea politicii educaționale poate cultiva un sentiment de proprietate comună despre nevoia, relevanța și natura reformelor.

Experiența țărilor OCDE sugerează că și consultările periodice și instituționalizate - care sunt inerente în elaborarea de politici consensuale - contribuie la dezvoltarea încrederii între diferitele grupuri interesate și factorii de decizie și ajută să se ajungă la consens.

De exemplu, în Chile, Pactul Profesorilor din 1991, conceput pentru a introduce sisteme de evaluare a profesorilor în școlile elementare și secundare, a permis angajatorilor să concedieze profesorii care au avut evaluări negative doi ani la rand.

215
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Acest sistem de evaluare nu a fost implementat din cauza obiecțiilor din partea Asociației Profesorilor cu privire la componența comisiilor de evaluare și a faptului că sistemul s-a concentrat mai degrabă pe sancționare și nu pe îmbunătățire.

Cu toate acestea, evaluarea profesorilor a continuat să fie un subiect de preocupare publică și politică pe tot parcursul anilor ’90. Ca răspuns, Ministerul Educației din Chile a înființat un comitet tehnic format din reprezentanți ai ministerului, municipalităților și Asociației Profesorilor. După câteva luni, comitetul a ajuns la un acord cu privire la un model de evaluare a cadrelor didactice. În același timp, membrii săi au convenit să pregătească linii directoare pentru standardele de performanță profesională și să pună în aplicare un proiect pilot în mai multe zone ale țării pentru evaluarea și ajustarea procedurilor și instrumentelor care vor fi utilizate.

După ample consultări în toată țara și acordul relativ la profesia de profesor, a fost elaborat și aprobat oficial un cadru pentru standardele de performanță. Proiectul pilot de evaluare a performanței cadrelor didactice a fost aplicat în patru regiuni. În iunie 2003, ministerul, municipalitățile și Asociația cadrelor didactice au semnat un acord prin care s-a stabilit aplicarea progresivă a noului sistem de evaluare.7

Mai multe țări au înființat consilii didactice care oferă profesorilor și altor grupuri de părți interesate un forum pentru elaborarea politicilor. De exemplu, Consiliul didactic din Irlanda, înființat în 2006, încearcă să promoveze și să mențină cele mai bune practici în profesia de profesor și în educația profesorilor.8 Ca organ statutar, consiliul reglementează practicile profesionale ale cadrelor didactice, supraveghează programele de educare a cadrelor didactice și îmbunătățește dezvoltarea profesională a profesorilor. Prin aceste activități, consiliul oferă cadrelor didactice un grad mare de autonomie profesională și îmbunătățește astfel statutul profesional și moralul profesorilor. Unele dintre principalele funcții ale Consiliului didactic sunt stabilirea, publicarea și menținerea unui cod de conduită profesională; stabilirea și menținerea unui registru al profesorilor; determina cerintele de educație pentru inregistrarea profesorilor; să promoveze educația continuă și dezvoltarea profesională a profesorilor; și să efectueze anchete cu privire la conduita cadrelor didactice și să impună sancțiuni, dacă este cazul, profesorilor slabi sau celor care comit abateri.

216
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Consiliul este alcătuit din reprezentanți ai diferitelor părți implicate în educație, inclusiv profesori înregistrați și reprezentanți ai instituțiilor de învățământ, organizații de conducere școlară, asociații naționale de părinți, angajatori din industrie și afaceri, nominalizați la nivel ministerial.

În mod excepțional, aceste tipuri de consilii oferă, de asemenea, mecanisme pentru stabilirea standardelor conduse de profesie și asigurarea calității în educația profesorilor, admiterea de noi profesori, performanța și dezvoltarea carierei. Aceste organisme își propun să stabilească tipul de autonomie și responsabilitate publică pentru profesia de profesor așa cum se procedează și in alte profesii, cum ar fi medicina, inginerie și drept.

Revizuirea procedurilor de evaluare a găsit numeroase exemple despre modul în care consolidarea eficientă a consensului a dus la implementarea cu succes a reformei.9

În Danemarca, în urma recomandărilor OCDE din 2004 privind necesitatea stabilirii unei culturi a evaluarii, toate grupurile importante ale părților interesate au convenit asupra modalității de a lucra în acest scop.10 De fapt, în Danemarca există o tradiție de a implica grupurile de interese relevante în elaborarea politicilor pentru școlile primare și secundare inferioare (Folkeskole). Grupurile cheie de interes includ autoritățile educaționale la nivel național, municipalități (administrația locală), profesori (Uniunea Profesorilor din Danemarca), conducătorii școlilor / directorii (Uniunea Principatelor Școlare Daneze), părinții (Asociația Națională a Părinților), elevii, asociația pentru management municipal în zona școlilor, asociații reprezentând interesele școlilor primare independente (private) din Danemarca și cercetători.

Consiliul pentru Evaluare și Dezvoltare a Calității pentru Învățământul Primar și Inferior secundar este cea mai proeminentă platformă pentru discutarea politicilor de evaluare. Există însă și alte inițiative care promovează dialogul, inclusiv una privind dezvoltarea testelor naționale ale elevilor care, în fiecare lună, selectează și sărbătorește o școală care a obținut rezultate excelente și una care încurajează municipalitățile să lucreze împreună pentru a îmbunătăți Folkeskole.11

În centrul sistemului de educație din Noua Zeelandă se află încrederea în profesionalismul personalului și o cultură a consultării și a dialogului. Colaborarea, mai degrabă decât rețetele impuse de mai sus, a fost responsabilă de dezvoltarea sistemului de evaluare a țării. Recunosc că am fost sceptic că Noua Zeelandă va avea succes în dezvoltarea unui sistem de evaluare cu mize mari, care să rămână ca referință.

217
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Dar au reușit datorită timpului și efortului pe care l-au investit în educarea profesorilor și în încurajarea colaborării colegiale. La sfârșitul procesului, ei nu numai că au obținut rezultate bune pentru performanțele elevilor, dar și profesorii au avut o bună înțelegere a naturii evaluării și modului în care elevii au răspuns la diferitele sarcini. Poate cel mai important, profesorii aveau un consens cu privire la modul în care profesorii din alte clase și alte școli evaluau activitățile similare ale elevilor.

Ca urmare a acestei abordări participative, școlile arată acum un sprijin considerabil și un angajament pentru strategiile de evaluare. Cu toate că există diferențe de opinie, se pare că există un consens de bază cu privire la scopurile evaluării și o așteptare a părților interesate de a participa la modelarea agendei naționale.

Elaborarea de politici în Norvegia este caracterizată de un nivel ridicat de respectare a dreptului de decizie locală. Acest lucru este evident în dezvoltarea cadrului național de evaluare. Școlile au un grad ridicat de autonomie în ceea ce privește politicile școlare, dezvoltarea curriculumului și evaluarea. Există o înțelegere comună a faptului că luarea de decizii democratice și implicarea celor vizați de politica de evaluare sunt esențiale pentru implementarea cu succes. În plus, guvernul face multe pentru a construi și a consolida capacitatea la nivel local și pentru a aduce comunitățile locale la nivelul necesar pentru ca notele să fie comparabile.

În Finlanda, obiectivele și prioritățile pentru evaluarea educației sunt stabilite în Planul de evaluare al educației, elaborat de Ministerul Educației și Culturii în colaborare cu Consiliul de Evaluare a Educației, Consiliul de Evaluare a Învățământului Superior, Consiliul Național al Educației și alte grupuri cheie. Membrii Consiliului de evaluare ai educației reprezintă administrația educației, profesori, elevi, angajatori, angajați și cercetători.

Un rol important în monitorizarea sistemului de învățământ a primit  comisia de monitorizare în Comunitatea franceză a Belgiei. Are două misiuni principale: coordonarea și revizuirea coerenței sistemului de învățământ și urmarea implementării reformelor pedagogice. Calitatea de membru o au toți actorii relevanți din sistemul de învățământ: inspectori școlari, organizatori școlari, cercetători, sindicatele profesorilor și reprezentanții părinților. Când sunt introduse noi politici, o combinație de inițiative de sus în jos și de jos în sus poate genera consens.

218
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Implicarea practicienilor - profesori și alte cadre din învățământ și a sindicatelor lor - în stabilirea, interpretarea și transpunerea probelor de cercetare în politică educațională poate oferi acestor practicieni un puternic sentiment de proprietate care să-și consolideze încrederea în procesul de reformă.

Implicarea profesorilor pentru a ajuta reforma proiectării

Procesul de dezvoltare a politicii educaționale este mai probabil să dea consens dacă există un cerc de părți interesate implicate de la bun început. Interacțiunile regulate ajută la crearea încrederii și la sensibilizarea preocupărilor celorlalți, creând un climat de compromis. Atunci când în politica educațională apare neîncrederea, atunci când neagățățarea de funcții devine mai importantă decât bunul simț, pierdem capacitatea de a schimba și de a dezvolta idei pe bază de dialog. În cazul în care profesorii nu sunt implicați cu adevărat în proiectarea reformelor, este puțin probabil să contribuie la implementarea lor. Acest lucru trebuie să fie mai mult decât formal. De fapt, am auzit uneori factorii de decizie care vorbesc în moduri oarecum patronante despre lipsa de capacitate a cadrelor didactice și intenția lor de a aborda acest lucru prin derularea mai multor programe de formare a profesorilor. Problema mai mare este însă că factorii de decizie ai politicilor educaționale nu percep totdeauna sensul capacității și expertizei aflate în stare latentă în rândul profesorilor, deoarece toate eforturile lor se concentrează pe primirea dispoziției guvernului în sălile de clasă, mai degrabă decât pe obținerea bunelor practici din sălile de clasă ale sistemul de învățământ.

Am învățat multe despre dinamica analizei și practicilor noastre de evaluare. De fapt, politica de evaluare are mult de câștigat din ajungerea la un compromis din perspective diferite, mai degrabă decât impunerea unei opinii celorlalți. De exemplu, profesorii vor accepta evaluarea mai ușor dacă sunt consultați pe măsură ce procesul este proiectat. În plus, aceasta este o modalitate bună de a recunoaște și valorificare a profesionalismul lor, importanța abilităților și experienței lor și amploarea responsabilităților. Dacă procedurile de evaluare a profesorilor sunt concepute și puse în aplicare numai de „sus”, va exista o ruptură între administratori și profesori. Asta ar putea însemna că profesorii sunt mai puțin angajați și mai puțin dispuși să identifice riscurile potențiale din proceduri.

219
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Implicarea cadrelor didactice și a liderilor școlilor în propria evaluare, cum ar fi stabilirea obiectivelor, autoevaluarea și pregătirea portofoliilor individuale, poate crea un consens în rândul profesorilor și conducătorilor școlii și, prin urmare, să se asigure că procesul este implementat cu succes. Autoritățile din educație au multe de câștigat din ascultarea sugestiilor profesorilor cu experiență. Acești profesori pot identifica practicile didactice bune și cele mai bune modalități de a-și evalua colegii. Un sistem de evaluare este mai probabil să aibă succes dacă este acceptat de profesioniști și este perceput ca fiind util, obiectiv și corect.

Nevoia de a angaja profesorii se extinde dincolo de politica educațională și pragmatism. Una dintre principalele provocări pentru factorii de decizie într-o societate bazată pe cunoaștere este cum să mențină calitatea cadrelor didactice și să se asigure că toți profesorii continuă să se implice în procesul de învățare profesională. Cercetările privind caracteristicile dezvoltării profesionale eficiente indică faptul că profesorii trebuie să fie implicați în analizarea propriei practici în funcție de standardele profesionale și în analiza progresului elevilor în lumina standardelor de învățare ale elevilor.

Introducerea proiectelor pilot și evaluarea continuă

Experimentarea politicii și utilizarea proiectelor pilot poate contribui la construirea consensului, la reducerea temerilor și la depășirea rezistenței prin evaluarea reformelor propuse înainte de a fi implementate. La fel de important este să revizuim și să evaluăm periodic procesele de reformă după punerea lor în aplicare. Profesorii și conducătorii de școli sunt mai dispuși să accepte o inițiativă politică dacă știu că vor putea să își exprime îngrijorarea și să ofere sfaturi cu privire la efectuarea ajustărilor.

În Noua Zeelandă, Ministerul Educației comandă evaluări independente pentru monitorizarea politicilor naționale. De exemplu, implementarea curriculumului în școlile medii engleze a fost monitorizată de Oficiul de revizuire educațională. Standardele naționale au fost monitorizate de minister și de biroul de evaluare a educației, folosind eșantioane de școli, într-un proiect condus de o echipă de evaluare contractată. Informațiile obținute din aceste analize au fost completate cu informații din rapoarte.

Biroul de revizuire a educației și rezultatele evaluărilor naționale și internaționale.

220
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Într-o serie de țări, evaluatorii externi colectează de obicei feedback de la școli și alte părți interesate cu privire la experiența lor in procesul de evaluare pentru a monitoriza implementarea acelui proces.

Creșterea capacității sistemului

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea reformei este capacitatea și resursele inadecvate, deseori pentru că implicațiile resurselor sunt subestimate pentru domeniul de aplicare, natura și calendarul. Deficitul principal nu este adesea lipsa resurselor financiare, ci o lipsă de personal la toate nivelurile sistemului.

Inițiativa Alberta pentru îmbunătățirea școlii din Alberta, Canada, a fost creată în 1999 pentru a aborda exact acest tip de problemă. Încurajează profesorii, părinții și comunitatea să lucreze împreună pentru a introduce proiecte inovatoare pentru a răspunde nevoilor locale.

Platforma inițiativei permite școlilor și raioanelor școlare să îmbunătățească capacitatea profesională a cadrelor didactice în curriculum și dezvoltarea pedagogică printr-un proces de colaborare.

Inițiativa a fost rezultatul parteneriatului strâns dintre Alberta și Asociația Profesorilor, guvernul din Alberta și alți parteneri profesioniști, cum ar fi Asociația școlilor din Alberta. Asociația Profesorilor din Alberta cheltuiește aproximativ jumătate din bugetul său pentru dezvoltare profesională, cercetare în educație și consultare publică pentru a construi o profesie didactică mai puternică și mai inovatoare.12

Studiul internațional de predare și învățare al OCDE (TALIS) din 2013 arată clar angajamentul ferm din Alberta față de profesionalismul profesorilor. Profesorii din Alberta au avut șansa să participe la învățarea profesională mai mult decât profesorii din alte țări și economii participante la TALIS: 85% au raportat participarea la cursuri și ateliere (media TALIS a fost de 71%); aproape 80% au participat la conferințe de educație (media TALIS a fost de 44%); aproape doi din trei profesori aparțin unei rețele profesionale (media TALIS a fost puțin peste unu din trei); și aproape 50% au fost implicați în cercetări individuale sau de colaborare (media TALIS a fost de 31%). Doar 4% dintre profesorii din Alberta au raportat că nu au participat niciodată la activități de învățare profesională, comparativ cu media TALIS de 16%.13

221
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Profesorii trebuie să aibă timp nu numai pentru a reflecta asupra propriilor practici, ci și pentru a se folosi de activitățile de dezvoltare profesională atunci când li se oferă. Educația cadrelor didactice pentru reformă este adesea necesară pentru a se asigura că toți factorii interesați sunt dispuși și pregătiți să-și asume noile roluri și responsabilități care le sunt solicitate.

Timpul este totul

O săptămână este un timp îndelungat pentru un lider politic, dar reforma educațională de succes durează deseori ani. În primul rând, așa cum am menționat anterior, există adesea un decalaj substanțial între momentul în care costul inițial al reformei este suportat și momentul în care se concretizează beneficiile preconizate ale reformelor. M-am întrebat de multe ori de ce este insuficientă investiția în educația și îngrijirea timpurie a copilului, în ciuda dovezilor extinse că aceste investiții au un impact social deosebit de mare și o influență semnificativă asupra a ceea ce se întâmplă în școlarizarea ulterioară. În Germania, părinții trebuie să plătească o taxă pentru înscrierea copilului în programele preșcolare, dar s-a dovedit imposibil să se impună chiar și cele mai modeste taxe studentilor din universitățile germane, unde ar exista o justificare mult mai puternică în acest sens. Motivul nu este doar faptul că copiii nu au lobby în spatele lor, ci și pentru că este nevoie de un timp atât de lung pentru ca avantajele îmbunătățirilor din educația timpurie să devină evidente. Acesta este și motivul pentru care avem tendința de a încerca să găsim o modalitate de a ne oferi cel mai scump tratament medical atunci avem nevoie, pentru că altfel ne-ar compromite sănătatea, dar acceptăm usor deficiențe grave în serviciile educaționale, atunci când consecințele vor apărea peste ani.

În plus, măsurile de reformă sunt adesea introduse cel mai bine punctual. De exemplu, un element - reforma curriculară - poate necesita o reformă prealabilă.

De asemenea, este crucial să existe, de la bun început, o înțelegere clară a calendarului reformelor preconizate, implementate și realizate. De asemenea, este nevoie de timp pentru a afla și a înțelege măsurile de reformă, a construi încredere și a dezvolta capacitatea necesară pentru a trece la următoarea etapă de elaborare a politicilor. Sir Michael Barber examinează proiectarea și implementarea reformelor, secvențializarea etapelor de reformă și modalități de a folosi principiile celui mai bun management al performanței în cartea sa, Deliverology.14

222
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Dar ceea ce a fost descris elocvent la nivel teoretic este rar pus în practică.

Sindicatelor profesorilor ca parte a soluției

Pentru a pune profesia de profesor în centrul reformei educației, trebuie să existe un dialog fructuos între guverne și profesori. Un sondaj realizat în 2013 la nivelul a 24 de sindicate din 19 țări de către Comitetul consultativ al sindicatelor la OCDE15 a relevat faptul că acest dialog este deja bine dezvoltat  în multe țări.

Marea majoritate a respondenților la acest sondaj au indicat că cel puțin parțial guvernele se angajează în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor educaționale. Cu toate acestea, deși majoritatea sindicatelor au raportat că guvernele au stabilit aranjamente pentru consultare, jumătate dintre respondenți s-au simțit parțial angajați în aceste structuri de consultare. Mai mult, sindicatele s-au considerat în general mai angajate în elaborarea politicilor decât în ​​implementarea lor.

Acest lucru sugerează că simpla existență a structurilor formale nu garantează implicarea reală. Uneori, perspectivele variau între sindicatele din aceeași țară, reflectând faptul că guvernele pot avea relații diferite cu sindicatele reprezentând sectoare diferite.

De asemenea, reprezentanții Uniunii au fost invitați să identifice acele domenii ale politicii educaționale care au fost discutate. Aproape toți respondenții au menționat dezvoltarea profesională a profesorilor, urmată de condiții de muncă și probleme de echitate. Majoritatea sindicatelor au menționat, de asemenea, o problemă cu privire la programa, salariul, sprijinul pentru elevii cu nevoi speciale, evaluarea profesorilor, evaluarea studenților și evaluarea instituțională. Unul din trei a raportat că există discuții productive despre comportamentul elevilor. Problemele rar menționate au fost: cercetarea educației, dezvoltarea școlilor și consiliile didactice.

Au fost puse întrebări similare cu privire la politicile de formare. Mai multe sindicate au raportat că nu sunt angajate în discuții cu privire la punerea în aplicare a politicii de instruire decât cănd au primit angajamentul complet.

223
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

Mai puțini au spus că au fost capabili să convingă guvernele atunci când considerau că este necesar. Solicitat să citească domeniile politicii de instruire unde au existat discuții productive, majoritatea sindicatelor au identificat programa de învățământ, urmată de dezvoltarea profesională, probleme de echitate, salarii, învățarea adulților și condițiile de muncă. Au fost raportate mai puține consultări privind strategiile de formare a tinerilor și finanțarea pentru formare.

În general, acest sondaj la nivel sindical a prezentat o imagine încurajatoare a implicării în majoritatea țărilor OCDE, în special cu privire la politica de personal și competențe ale profesorilor. Dar este loc pentru îmbunătățiri, mai ales când vine vorba de stabilirea dialogului uniune-guvernare. Guvernele trebuie să joace un rol mai activ în încurajarea dialogului cu sindicatele prin recunoașterea și susținerea acestor inițiative.

Acest lucru nu este ușor de făcut, deoarece există multe probleme spinoase care separă profesorii și factorii de decizie. Există opozanți ai sindicatelor profesorilor care văd ca sindicatele să interfereze cu programe promițătoare de reformă școlară, acordând prioritate mai mare problemelor propriilor interese financiare decât celor ce sugerează că elevii trebuie să fie mai bine educați. Dar multe dintre țările cu cea mai puternică performanță a elevilor au și sindicate ale profesori puternice. Se pare că nu există nicio relație între influența sindicatelor dintr-o țară, în special sindicatele profesorilor, și performanța elevilor. Dar poate exista o relație între gradul în care munca profesorilor a fost profesionalizată și performanța elevilor. Într-adevăr, cu cât o țară este mai sus în lista PISA, cu atât este mai probabil ca țara să lucreze în mod constructiv cu organizațiile de profesori și să-și trateze profesorii ca parteneri profesioniști de încredere.

În Ontario, Canada, guvernul a semnat un contract colectiv de negocieri pe patru ani cu cele patru sindicate importante ale profesorilor în 2014. La semnarea acordului, ministerul a putut să negocieze elemente care să fie în concordanță atât cu strategia sa de educație, cât și cu interesele sindicatelor, oferind astfel o bază pentru a promova agenda educației, creând în același timp o perioadă de pace susținută în muncă, care a permis continuarea concentrării pe îmbunătățirea educației.

Am observat că natura relației dintre guverne și sindicatele profesorilor reflectă adesea eficiență muncii în educație.

224
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE

O formă de activitate, extrem de industrializată, asupra careia guvernul se concentrează prin comandă și justificare, și în care profesorii sunt așteptați să facă aceeași muncă pe care omologii lor au făcut-o în urmă cu zeci de ani și pentru un salariu similar, încurajează, din neatenție, sindicatele să se concentreze pe salarii și condițiile de muncă. Sindicatele, la rândul lor, tind să ducă la relații cu părțile interesate de sus în jos și antagoniste.

În schimb, o organizație bazată pe o activitate profesionistă, în care guvernul permite și oferă stimulente cadrelor didactice și în care profesia de profesor este caracterizată de cariere diverse, relativă autonomie și moduri inovatoare de lucru, favorizează dezvoltarea unor relații de lucru strategice, de principiu și profesionale între guvern și sindicate. În acest sens, fiecare sistem de învățământ are sindicate de profesori pe care le merită.

În urma rezultatelor din evaluarea PISA 2009, cu secretarul SUA al Educației, Arne Duncan și Fred Van Leeuwen de la Education International (federația internațională a sindicatelor profesorilor) am organizat primul Summit internațional despre profesiunea didactică. Secretarul Duncan a fost un mare susținător al PISA și al colaborării internaționale în materie de educație, în general, pentru că știa că implementarea schimbărilor va depinde întotdeauna de implicarea organizațiilor de profesori. Ideea a fost să reunim miniștrii și sindicatele din întreaga lume pentru a aborda problemele dificil de abordat la nivel național, deseori din cauza intereselor părților interesate. Am considerat că a venit timpul ca guvernele, sindicatele profesorilor și organismele profesionale să redefinească rolul profesorilor și să creeze organizația de sprijin și de colaborare care să îi ajute pe profesori să crească în cariera lor și să răspundă nevoilor elevilor din secolul XXI. De atunci, am început să invit miniștrii și liderii sindicali ai profesorilor din cele mai performante și îmbunătățite rapid sisteme de învățământ în fiecare an, într-un efort global unic pentru ridicarea statutului profesiei didactice.

Desigur, atât miniștrii, cât și liderii sindicali au avut multe întâlniri internaționale înainte, dar ceea ce face Summit-ul internațional asupra profesiei didactice este faptul că stau unul lângă altul. Aceștia pot asculta miniștrii și liderii sindicali din alte țări care au depășit impasurile în care au fost blocați în propria lor țară. De fapt, una dintre regulile fundamentale pe care le-am stabilit a fost aceea că nicio țară nu ar putea să adere la summit decât dacă este reprezentată atât de ministru, cât și de liderul sindical național.

Consensul ar putea fi un obiectiv prea ambițios pentru aceste înalte obiective, dar o discuție plină de viață - ca să nu spunem provocatoare și pasionate - s-a dovedit extrem de valoroasă pentru toți cei implicați.

225
ȘCOALA ÎN LUME | REALIZAREA REFORMEI ÎN EDUCAȚIE